Kunskapsbank

Ett samlingsnamn för de kommunikationskanaler som tillåter dig som användare att kommunicera direkt med andra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att dessa bygger på ett innehåll som produceras av alla dem som använder kanalerna.

Social media icons, Flaticon

Det som inte skiljer sig från andra kanaler är att man även här måste ta reda i vilka kanaler mina målgrupper rör sig. Jag måste lära mig naturan av kanalen jag valt – hur man kommunicerar och agerar där.

Exempel på kanaler är Twitter, Facebook, Instagram, Blogg och Vlogg, Youtube, Vimeo, Linkedin och många fler …

Content marketing är kommunikation som med lång svans stärker relationen med målgruppen, utan det primära syftet att sälja. Med hjälp av intressant och relevant information, i första hand via avsändarens egna kanaler, bygger content marketing ditt varumärke, gör målgruppen kunnigare och ökar dess lojalitet. Detta get primärt en ökad försäljning.
Men vad är det då för innehåll som är relevant? Ja det absolut enklaste, eller rent av det enda är att först snacka med dem du vill nå. Förstå hur de resonerar och vad som får dem att trigga. Om man inte vet detta kan man aldrig bygga något relevant för dem. Så oavsett om du vill sälja ett klistermärke, en upplevelse eller en ny stadsdel, behöver du veta vem du pratar med och vilka behov de har.
Men eller hur, det känns inte som raketforskning. Trots det går vi alla i fällan så ofta. Det slarvas och tas genvägar för att snabbt komma fram till ett tänkt mål. Och det är klart att man snabbt kommer fram till en t ex tryckt katalog eller färdig hemsida. Men de dagarna, veckorna eller månaderna man sparar mer genvägarna, de förlorar man om man inte kommunicerar på rätt sätt till sin målgrupp. Då är allt bortkastat.
Alltid viktigt att säga rätt saker till rätt målgrupp. Lär känna dem, det är kul : )

Sökmotoroptimering eller SEO, Search Engine Optimization, är en metod som går ut på att synas högt upp i sökmotorernas ”organiska”, ”redaktionella” eller ”naturliga” sökresultat och därigenom attrahera relevant trafik till sin hemsida utan att behöva betala för varje klick eller köpa dyra annonser.

Detta kopplat rill Content Marketing och ett relevant innehåll. När materialet i din kommunikation är relevant för din målgrupp och det är korrekt uppsatt, ur Googles perspektiv, då kommer du även få en mer relevant trafik in till din sida. Det betyder i praktiken att de som kommer till din hemsida är de du vill snacka med. De som ska köpa din produkt. Så det gör att din trafik i siffror kan minska från t ex 5000 till 300 men i de 5000 hade du kanske endast 40 relevanta medan du i de 300 har just 300 som är ”rätt” besökare.

Customer relationship management, CRM, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta innefattar även arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd (annat namn är kundsupport) och kundregister. Det är ett system för att hantera, dokumentera och administrera dina kontakter. För att veta vad som gjorts, vilka kontakter som tagits när och vad som sagts. Detta kan man med olika system bygga på och göra otroligt komplexa men i grunden handlar det om att ha koll på din relation med kunden.

Ibland önskar man att man hade det i alla sina relationer för att komma ihåg vad som sagts och inte sagts i olika sammanhang ; D

CMS, Innehållshanteringssystem – Content Management System, är ett system som dynamiskt administrerar innehållet i din sajt. En datorapplikation som möjliggör att publicera, organisera och förändra webbplatsinnehåll genom användargränsnitt där i de bästa fallen redaktören inte behöver kunna någon kod för att lägga upp och publicera innehåll.

Exempel på detta är WordPress, Drupal, Joomla, Umbraco, TYPO3, EPiServer, Polopoly, Sitecore, SiteDirect m fl.

Service Design eller som det även kallas på svenska, Tjänstedesign, tar nya eller befintliga tjänster och produkter hos ett företag och optimerar dessa för att bli så relevanta som möjligt för slutanvändaren. För att man som företag ska kunna plocka ut det som är relevant för slutanvändaren krävs det att man ordentligt förstår slutanvändaren. Att man sätter sig iin i hur de i olika situationer agerar. Hur de tar sina beslut och på bästa sätt tar sig dit du vill ha dem.
För att lösa dett finns det en rad olika verktyg. Alla specialiserade på sina områden men i kombination kan man komma närmare magi än bästa trollkarl vågar drömma om ; D

Ett av alla verktyg använder man för att förbättra och förändra eller faktiskt sätta en affärsmodell. Framtaget efter att man undersökt runt 40 000 företag och synat deras modeller har man landat i 55 olika modeller. Dessa använder man på ett sett för att testa sina tankar i många olika modeller för att slutligen landa i den eller de man vill ta vidare.

Nyckelordet här är just Slutanvändaren.

Att jobba i sprintar kommer ut ett agilt arbets- och tankesätt. Men definierar vad som ska göras och poängsätter dessa delar. Dessa prioriterar man efter behoven och i var sprint ryms ett viss antal poäng.
Sprinten är vanligtvis 1–2 veckor. Detta an variera. Ibland upp till tre veckor. Blir de längre tappar man snabbheten i utvecklingen.

En designsprint då, vad är det. Detta är ett hyggligt nytt begrepp och är en metod som är utvecklad utav Jake Knapp och hans två kollegor på Google Ventures. Ordet sprint syftar till att man tidsbegränsar designprocessen för att tvinga fram beslut och effektivisera arbetet. En design sprint ska ”by the book” pågå i 5 dagar där varje dag innefattar ett nytt steg i processen. Grundtanken är att man på 5–10 dagar ska kunna gå från en idé till en prototyp från vilken man kan ta beslut. Beslut om att faktiskt kunna påbörja en produktion, utveckla en ny service, etablera sig på en ny marknad eller vad nu idén handlar om.

Ett otroligt kraftfullt verktyg i vilket man lägger resurser i en kort och intensiv fas för att i det långa loppet sparar pengar. Så istället för att ta beslut om att starta en ny utvecklingsfas av en tjänst som kan ta månader av utveckling, får man här på någon vecka ett svar på om det ens finns ett behov i marknaden eller hos kunden. Detta gör spargrisen så glad. Och du kan lägga slantarna på rätt saker

Allt oftare hör vi hos kunder, ”– Vi måste jobba mer Agilt i företaget”. När jag lyfter lite på det locket inser vi att det inte finns mycket under. Man har inte funderat djupare över detta än att det är ett ord att svänga sig med. I utvecklingsteamen på IT-avdelningarna har man en bild av vad det är och man har i många år redan jobbat i en agil process. Ofta jobbar man med arbetsmetoden Scrum. Detta är inte alls så konstigt för det Agila tankesättet som vi jobbar menar i dag härstammar från just utvecklarsidan, Agile Manifesto, 2001.
Det agila jobbar vi med i stort sett alla våra uppdrag. Vi har svårt att se andra vägar när det kommer till att ta något framåt. Hela tänket går ut på att i en framåtrörelse löpande utveckla, testa, utvärdera i en spiral framåt. Detta gör att utvecklingen sällan står stilla och hinder som kommer upp går att adressera omgående.

Men vi springer ofta på riktigt stora hinder utanför denna processen. När t ex en beställare inte tänker på detta viset eller mellan avdelningar som levererar åt varandra där den någon part inte jobbar agilt. Eller var man i processen styr in varumärket/branding och profilen.

Problemet uppstår nästan alltid i att en beställare är van att direkt få en bild av hur produkten kommer att se ut när den är klar. Detta går inte i den agila processen. man kan däremot vara överrens om att produkten kommer leverera överenskommen ökning av försäljning eller liknande. Men inte hur den visuellt kommer att se ut. Meh! Varför då frågas sig många. Jo av den enkla anledningen att man hela tiden utvecklar och testar. Detta styr den löpande utvecklingen. Testerna förändrar funktion och utseende – Slutanvändaren bestämmer resultatet. Detta gör också att om man jobbar agilt får man inte heller en definitiv slutprodukt. Man kan dock begränsa en leverans till en MVP (Minimal Viable Produkt). Den minsta möjliga produkten för att funktionen/tjänsten/lösningen ska fungera.
Detta gör det till en reell utmaning att internt få ett helt företag att jobba agilt. Och det är dit man vill nå för att få ut det mesta av processen som när den flyter är snabb och föränderlig. Det man vill ha och behöver för att möta kundernas och teknikens snabba förändring och behov.

Har du fortfarande funderingar?

Hör av dig direkt till:


Kundansvarig
(Frågor kring offert)
e-post Kundansvarig

Tekniskt ansvarig
Webbilicious (Frågor om teknik)
e-post info@webbilicious.se
mobil +46 (0) 70-464 35 21

Hör av dig, vi snackar gärna om en lösning för dig

Men just nu är vi inte tillgängliga. Men du kan skicka oss ett mail så återkommer vi till dig, så snart vi har möjlighet. Det brukar gå fort

Not readable? Change text. captcha txt