Film – Om ”Nordic Service Design”

 i Business, Design

Detta är Service Design med exempel från Norden. Exempel som visar hur vi ser på hur saker funkar och framför allt inte funkar. Hur vi ofta finner enkla lösningar på vad man kan tänka är knepiga uppgifter.

Men hur gör man då detta med Service Design?

Med ett utgångs läge i att facit finns hos slutanvändaren så brukar man snabbt komma till en rak och enkel lösning. Företagen som levererar en tjänst eller en produkt har ofta solklara uppfattningar om vad som behövs och jag säger inte att de har fel. Men utan att faktiskt tala med dem som ska använda slutprodukten kommer man oavsett hur bra man bygger och konstruerar, hamna fel. I vilket fall inte nära nog för att användaren ska känna – Wow!

Vad som är slående är att man hyggligt ofta landar en en lösning som man inte hade kunnat gissa från start. Att man t ex istället för att bygga en responsiv del av en service eller en mobilapp, landar i att man levererar en kylskåpsmagnet. Eller att man istället för att bygga en helt ny del i en app med lång utveckling för att kunna mäta, istället skickar ut ett måttband. Eller att förkorta och digitalisera ett kommunikationsflöde med blanketter för att minska verkliga felskrivningar eller att ens kunna läsa anteckningar…

För att förstå det egentliga behovet behöver man faktiskt kommunicera med och ställa frågor till dem som ska använda produkten. Inte den interna produktägaren, IT eller marknadsavdelningen. Nej, den faktiska användaren. De andra är viktiga men om de inte använder produkten på den nivån som majoriteten av din användare gör så kan de inte svara på frågorna.
Med en förståelse kring användaren kan vi börja bygga en karta och en användarresa. Vi kan ha flera resor om vi har flera användartyper, personas. Men det är bra att börja enkelt för då kan man snabbt få ut en produkt som vi kan börja jobba med. Testa och förbättra och vidare addera flera resor.

Kolla klippet! Det berör oss alla. I bästa fall kan det få dig att fundera över hur flöden ser ut hos dig och vem som faktiskt är din användare. Hur de resonerar och varför.

Recent Posts

Lämna en kommentar

Hör av dig, vi snackar gärna om en lösning för dig

Men just nu är vi inte tillgängliga. Men du kan skicka oss ett mail så återkommer vi till dig, så snart vi har möjlighet. Det brukar gå fort

Not readable? Change text. captcha txt
Omslag för boken Conversion Code